Word vrijwilliger

Leuk dat je interesse hebt om je aan te melden als vrijwilliger bij VTV!

Hoe werkt het
Als je je bij het VTV voor de groep activiteiten of de Vrijwillige Thuishulp aanmeldt, maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Wij geven je informatie over het VTV en vragen wat informatie over jou en wat je leuk lijkt aan het vrijwilligerswerk bij VTV. Het VTV vraagt voor de vrijwilliger een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Als de VOG ontvangen is, vindt een kennismaking met de groepsactiviteit of de hulpvrager van de Vrijwillige Thuishulp plaats. Er wordt een vrijwilligersovereenkomst afgesloten. Er is altijd een wederzijdse proeftijd bij het VTV.

Scholing en ondersteuning
Vrijwilligers krijgen bij aanvang een introductiecursus aangeboden. Daarnaast worden er voor hen regelmatig scholing- en informatiebijeenkomsten georganiseerd. Deze zijn gericht op het vergroten van de deskundigheid, maar dragen ook bij aan de onderlinge uitwisseling en het plezier in het vrijwilligerswerk. De consulenten van het VTV bieden inhoudelijke ondersteuning aan de vrijwilligers, bemiddelen en zijn de contactpersonen bij vragen en problemen.

Vergoeding en verzekering
Vrijwilligers ontvangen een reis- en onkostenvergoeding. Voor hen is er ook een collectieve ongevallenverzekering en WA-verzekering afgesloten. VTV biedt inhoudelijke ondersteuning aan de vrijwilligers, bemiddelt en is het contactpunt bij vragen en problemen. VTV vraagt voor de vrijwilliger een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG*) aan. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Ook wordt er een vrijwilligersovereenkomst afgesloten.

Meld je direct aan als vrijwilliger