ANBI

VTV is per 21 december 2020 overgegaan in een nieuwe stichting. De aanvraag voor ANBI-status is momenteel uitgezet. De eerste jaarrapportage wordt verwacht over 2021.

Kvk VTV

Statuten VTV

Beleidsplan VTV

Tekst grootte
Contrast