ANBI

VTV is per 21 december 2020 overgegaan in een nieuwe stichting. VTV heeft vanaf die datum ook een ANBI rangschikking (RSIN 862011681). Daardoor zijn giften en schenkingen aan VTV fiscaal aftrekbaar voor donateurs en schenkers.

Voor meer informatie over de ANBI status kunt u terecht bij de Belastingdienst. De eerste jaarrapportage wordt verwacht over 2021.

Kvk VTV

Statuten VTV

Beleidsplan VTV