Steun ons

VTV wil dat mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking kunnen meedoen in onze samenleving net als ieder ander. Als stichting zonder winstoogmerk komen alle gelden ten goede aan de activiteiten voor de deelnemers -na aftrek van de noodzakelijke kosten-. Met alleen de subsidies, fondsen en deelnemersbijdragen zijn we er helaas nog niet. Extra steun is nodig om een breed aanbod aan activiteiten te kunnen blijven leveren. 

Help VTV Leiden op weg in 2021
De subsidie van de gemeente Leiden is sinds kort weggevallen voor VTV. Om in de regio Leiden toch een breed aanbod aan activiteiten te kunnen blijven leveren, starten wij een crowdfunding actie. Hiermee willen wij geld inzamelen, zodat mensen met een beperking kunnen blijven deelnemen aan onze vrijetijdsactiviteiten en vriendengroepen. Heel belangrijk, want het biedt ze sociale contacten, zekerheid en afleiding. Zeker in deze bijzondere coronatijd. Helpt u ons ook op weg in 2021?

Wat kunt u verder doen voor VTV?
U kunt VTV steunen door een financiële bijdrage te leveren of uw diensten aan te bieden. Denk hierbij aan het leveren van ruimte, materiaal of mankracht. Neem contact met ons op via
070 305 19 19 of doneer direct (donaties verlopen via het Kentaa-platform).

Deelnemersbijdrage
Deelnemers aan de groepsactiviteiten betalen een jaarlijkse contributie. Daarnaast rekent VTV een zo laag mogelijke vergoeding per activiteit.

Schenken met belastingvoordeel
VTV is onderdeel van MEE en beschikt daarmee over een ANBI status van de Belastingdienst. Dit betekent dat VTV een Algemeen Nut Beogende Instelling (Goed Doel) is en dat een schenking aftrekbaar is van de belasting. Voor meer informatie over de ANBI status kunt u terecht bij de Belastingdienst of ANBI.

Nalatenschap
In een testament kunt u vastleggen aan wie u uw bezit wilt nalaten, u kiest zelf de hoogte van het bedrag. Het testament stelt u op met een notaris. U kunt VTV opnemen met een erfstelling of een legaat.

 1. Erfstelling. U kunt VTV erfgenaam maken. Hiermee krijgt VTV het recht op uw nalatenschap. Het is mogelijk om meerdere personen of goede doelen op te nemen in uw testament. In het geval van erfstelling wordt de nalatenschap verdeeld.
 2. Legaat. Een legaat is een vastgesteld bedrag of concreet bezit. U kunt meerdere legaten opnemen in uw testament.

Subsidie en fondsen
VTV ontvangt subsidies en steun van diverse fondsen zoals:

 • Handicap.NL
 • Oranje Fonds
 • FNO Klein Geluk
 • Stichting Theodora Boasson
 • Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.
 • Ars Donandi
 • Fonds van NRC Handelsbladlezers
 • Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland
 • Stichting Physico
 • Stichting SFO
 • Rabobank Leiden – Katwijk Coöperatiefonds
 • Fonds1818
 • Haags Groene Kruis Fonds
 • Stichting Welzijnsfonds ‘WF’
 • H.L. Drucker Fonds
 • Stichting Vrienden van Xtra
 • Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds
 • CultuurSchakel
 • Rabobank Stimuleringsfonds Regio Den Haag
 • Elise Mathilde Fonds
 • Stichting Zorg en Zekerheid
 • Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe