Vriendengroep begeleider voor LaSoos

Momenteel zijn wij op zoek naar een vrijwilliger voor LaSoos (Leidse Autisten Soos), een vriendengroep met volwassenen met autisme en een gemiddeld IQ. LaSoos bestaat uit ongeveer 15 deelnemers die om de week op vrijdagavond met elkaar een activiteit ondernemen. De activiteiten waaraan gedacht kan worden zijn: spelletjes, knutselen, bingo, quiz, bowlen, poolen, maar ook 2 keer per jaar met de groep uit eten. Maar misschien weet jij wel hele leuke andere activiteiten die georganiseerd kunnen worden.

Als vrijwilliger organiseer je vooraf met de vrijwilligersgroep de activiteiten, op de avond zelf ben je aanwezig om de activiteit uit te voeren, een praatje te maken en te zorgen dat iedere deelnemer het naar zijn/haar zin heeft.
Deze vriendengroep is gebaad bij een bepaalde structuur en vaste gezichten. Ze zijn erg op hun vrijwilligers gesteld.

Wanneer?
LaSoos is op vrijdagavond in de oneven weken van 20.00u – 22.00u. Van de vrijwilligers wordt verwacht dat zij beschikbaar zijn tussen 19.30u en 22.15u.

Waar?
Meestal in het clubgebouw van VTV (Leiden Noord), sommige activiteiten ook elders (denk aan bowlen, poolen en uiteten).

Wat vragen wij
– Ervaring met mensen met autisme is niet vereist, een gezonde dosis enthousiasme en sympathie wel.
– Enige ervaring met het organiseren van activiteiten.

Wat krijg jij ervoor terug?

  • Veel gezelligheid, nieuwe contacten en dankbaarheid
  • Een introductiecursus, scholing en begeleiding vanuit VTV
  • Een reis- en onkostenvergoeding
  • Een WA- en ongevallenverzekering op het tijdstip van het vrijwilligerswerk

NB Voor alle vrijwilligers vragen wij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan. De kosten worden door VTV vergoed.

VTV helpt mensen met een beperking mee te doen in onze samenleving. Dankzij professionals én vele vrijwilligers bloeien deelnemers op, vergroten zij hun netwerk en worden zij zelfstandiger. Vrijwilligers maken meedoen mogelijk! Kom jij ons helpen? We bieden je leuke contacten, een onkostenvergoeding, begeleiding en deskundigheidsbevordering. Je bent van harte welkom bij VTV!

Meer weten of solliciteren?
Neem contact op met
VTV Leiden
071 523 0800 of vtvleiden@vtvzhn.nl
Of Daniëlle Griffioen: 06 21 12 42 83