Klachten

Een fout of een klacht
Waar gewerkt wordt, kan een fout worden gemaakt. Dus ook bij VTV. Merkt u dat er iets niet goed gaat, dan is het belangrijk dat wij dat weten. Wij kunnen dan de fout weer herstellen. U kunt uw klacht op verschillende manieren aan ons laten weten.

Bespreek uw klacht met de consulent
Wij hopen dat u de klacht eerst met uw consulent wilt bespreken. U kunt het beste een afspraak maken met hem of haar. Zo krijgt u voldoende tijd om uw klacht toe te lichten. Samen kunt u zoeken naar een oplossing waar u tevreden over bent.

Bespreek uw klacht met de leidinggevende
Als u de klacht niet met uw consulent wilt bespreken, kunt u bellen naar VTV en vragen naar de leidinggevende van uw consulent. Natuurlijk kunt u ook een brief schrijven.

Gesprek met een vertrouwenspersoon
U kunt ook met een vertrouwenspersoon praten. De vertrouwenspersoon is iemand van buiten VTV/ MEE en daardoor onafhankelijk. Lees verder op de website van MEE …

Vul het klachtenformulier in op onze website
U kunt het digitale klachtenformulier op de website van MEE invullen. U kunt hierop aangeven of we contact met u moeten opnemen over uw klacht.

Neem contact op met de Xtra klachtencommissie
Wilt u geen gesprekken met medewerkers van VTV om uw klacht op te lossen? Of is uw klacht na het gesprek niet opgelost? Dan kunt u uw klacht schriftelijk of per e-mail indienen bij de Xtra klachtencommissie. VTV is onderdeel van MEE; één van de werkmaatschappijen van Xtra Welzijn.
Lees verder …

Naar de rechter
U kunt ook met uw klacht naar de rechter gaan. Informeer bij het Bureau voor rechtshulp of uw advocaat hoe u dat kunt doen.