Sporten voor iedereen in Oegstgeest

Sporten voor iedereen: mooie droom of haalbare kaart?

 Bij de Gemeente Oegstgeest zijn signalen binnengekomen dat het niet voor alle kinderen mogelijk is om deel te nemen aan sport- of beweegactiviteiten. Naar aanleiding hiervan wordt op dit moment door Stichting VTV onderzoek gedaan naar de vraag aan welke randvoorwaarden voldaan moet  worden om ervoor te zorgen dat alle kinderen tussen 4 – 18 jaar, wonende in Oegstgeest, kunnen sporten.

Het onderzoek richt zich voornamelijk op kinderen tussen de 4 – 18 jaar oud, die om diverse gedragsredenen (bijvoorbeeld autisme spectrum stoornis, verminderde sociale vaardigheden of andere gedrags- of motorische problemen of kinderen die vallen binnen het passend onderwijs) niet goed mee kunnen komen bij het reguliere sport- en beweegaanbod. Ook is het voor hen niet altijd passend om mee te doen binnen het huidige G-aanbod of sportaanbod voor jeugd met een lichamelijke beperking. Om een zo goed mogelijk antwoord te vinden op de vraag wat er mogelijk is om sporten en bewegen voor iedereen mogelijk te maken, is VTV nog op zoek naar ouders / verzorgers die mee willen werken aan dit onderzoek. Meewerken aan het onderzoek kan op 2 manieren, namelijk door het invullen van een online enquête (zie link hieronder) of door mee te werken aan een verdiepend interview. VTV hoopt op zoveel mogelijk respons, om op deze manier een passend advies te kunnen geven om de droom te realiseren. Onder alle invullers van de enquête wordt een cadeaubon verloot.

Heeft u nog vragen dan kunt u deze stellen via e-mail: sportconsulent@vtvzhn.nl

Link: https://nl.surveymonkey.com/r/sportonderzoekoegstgeest

nieuwsbrief van de sportconsulent

Klik hier voor de nieuwsbrief

Nieuwsbrief sportconsulent VTV regio Leiden (oktober 2017)

Klik hier voor de link van de Nieuwsbrief sportconsulent VTV Leiden

VTV Leiden-Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle nieuwtjes van VTV regio Leiden? Lees dan snel onze vernieuwde VTV-Nieuwsbrief

VTV-Nieuwbrief uitgave 3-2017 Download de PDF hier
Start nieuwe activiteiten/cursussen (september-oktober 2017) Download de PDF hier

VTV-Nieuwsbrief uitgave 2-2017 Download de PDF hier