Barvrijwilliger Delft-

De donderdagavond is een gezellige avond in Vrijetijdscentrum de Wipmolen, er zijn verschillende clubs voor mensen met een beperking. In onze ontmoetingsruimte komt iedereen binnen voor een drankje en een praatje. Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die het leuk vindt om achter de bar te staan en de deelnemers van de clubs te ontvangen, een praatje mee te maken en ze te voorzien van een hapje en een drankje. Je doet dit samen met een aantal andere vrijwilligers, onderling wordt er een rooster gemaakt. De bar is open van ± 18:00 – 21:00 uur.

VTV helpt mensen met een beperking mee te doen in onze samenleving. Dankzij professionals én vele vrijwilligers bloeien deelnemers op, vergroten zij hun netwerk en worden zij zelfstandiger. Vrijwilligers maken meedoen mogelijk! Kom jij ons helpen? We bieden je leuke contacten, een onkostenvergoeding, begeleiding en deskundigheidsbevordering. Je bent van harte welkom bij VTV!

Meer weten of solliciteren?
Neem contact op met
VTV Delft – Corrie Brocken
06 10648478 of c.brocken@vtvzhn.nl