Sinterklaastheater: voorstelling ‘de Toverpiet’ voor kinderen uit het SO.

Nieuw: dit jaar heeft VTV Den Haag een Sinterklaas voorstelling voor kinderen van het speciaal onderwijs. Zaterdag 24 november van 14.00 tot 16.00 uur in Parkoers.
Aanmelden kan via s.dekluijver@vtvzhn.nl of 06 4308 5395